Tra cứu nhận lớp 10 Năm học 2021-2022 - Trường THPT VIỆT NAM BA LAN

Lưu ý: Các em lưu ý nhập đúng Mã định danh và Số báo danh của mình.

Thông báo:

      - Đúng 8h30 ngày thứ 4 (18/8/2021) khối 10 tập trung lớp học trực tuyến.

      - Các em học sinh liên hệ trực tiếp với GVCN để nhận ID và mật khẩu phòng học Zoom.


STT Mã định danh Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Lớp Giáo viên chủ nhiệm Số điện thoại giáo viên