::Danh mục

Trang nhất » Tin Tức

::Tin nổi bật

 • HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỌC THÊM,...

 • Tin hot: HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG XÉT...

 • Hóa đơn học phí công lập năm học 2018-2019

 • ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN HÓA HỌC KHỐI 11

 • ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌCKỲ II MÔN GDCD KHỐI 11

 • ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ĐỊA LÝ KHỐI 11

 • ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN LỊCH SỬ KHỐI 11

 • ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN SINH HỌC KHỐI 11

 • ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 MÔN VẬT LÝ KHỐI 11

 • ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ANH VĂN KHỐI 11

 • ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN SINH HỌC KHỐI 10

 • ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN HÓA HỌC KHỐI 10

 • ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ KHỐI 10

 • ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN GDCD KHỐI 10

 • ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ĐỊA LÝ KHỐI 10

 • ĐÁP ÁN KIẺM TRA HỌC KỲ II MÔN LỊCH SỬ KHỐI 10

 • TRƯỜNG THPT VIỆT NAM- BA LAN, ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY

 • ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 MÔN TIẾNG ANH KHỐI 10

 • Đáp án kiểm tra giữa học kỳ II môn Công dân năm học...

 • Đáp án kiểm tra giữa học kỳ II môn Địa 11 năm học...

 • Đáp án kiểm tra giữa học kỳ II môn Sử 11 năm học...

 • Đáp án kiểm tra giữa học kỳ II môn Sinh khối 11 năm học...

 • Đáp án kiểm tra giữa học kỳ II môn toán 10 năm học...

 • Đáp án kiểm tra giữa học kỳ II môn Hóa 11 năm học...

 • Đáp án kiểm tra giữa học kỳ II môn Lý 11 năm học...

 • Đáp án kiểm tra giữa học kỳ II môn Văn khối 11 năm học...

 • Đáp án kiểm tra giữa học kỳ II môn Văn khối 11 năm học...

 • Đáp án kiểm tra giữa học kỳ II môn Văn khối 12 năm học...

 • Đáp án kiểm tra giữa học kỳ II môn Văn khối 12 năm học...

 • Đáp án kiểm tra giữa học kỳ II môn Tiếng anh khối 12...

 • Đáp án kiểm tra giữa học kỳ II môn toán 12 năm học...

 • Đáp án kiểm tra giữa học kỳ II môn toán 11-2018-2019

 • Hóa đơn học phí công lập Tháng 9 năm học 2018-2019

 • DANH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ CÔNG LẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC...

 • Công khai tình hình sử dụng tài sản năm 2018

 • HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG CÔN SƠN NĂM HỌC 2018 – 2019

 • CHƯƠNG TRÌNH TẶNG QUÀ CỦA TRƯỜNG THPT VIỆT NAM – BA LAN...

 • Đáp án bài kiểm tra học kỳ I môn Công dân 10 năm học...

 • Đáp án bài kiểm tra học kỳ I môn Địa 10 năm học 2018-...

 • Đáp án bài kiểm tra học kỳ I môn sử 10 năm học 2018-...

 • Đáp án bài kiểm tra học kỳ I môn Sinh 10 năm học 2018-...

 • Đáp án bài kiểm tra học kỳ I môn Hóa10 năm học 2018-...

 • Đáp án bài kiểm tra học kỳ I môn Lý 10 năm học 2018-...

 • Đáp án bài kiểm tra học kỳ I môn Anh 11 năm học 2018-...

 • Đáp án bài kiểm tra học kỳ I môn Công dân 12 năm học...

 • Đáp án bài kiểm tra học kỳ I môn Địa 12 năm học 2018-...

 • Đáp án bài kiểm tra học kỳ I môn Sử 12 năm học 2018-...

 • Đáp án bài kiểm tra học kỳ I môn Sinh 12 năm học 2018-...

 • Đáp án bài kiểm tra học kỳ I môn hóa 12 năm học 2018-...

 • Đáp án bài kiểm tra học kỳ I môn lý 12 năm học 2018-...

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỌC THÊM, TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

Thứ ba - 06/08/2019 17:23
HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỌC THÊM, TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỌC THÊM, TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỌC THÊM, TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

 
Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, Nhà trường thông báo đến các đối tượng được miễn, giảm học phí thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ để làm căn cứ xét miễn, giảm học phí cho học sinh đang theo học tại trường năm học 2019-2020 với các nội dung cụ thể như sau: 

 1. 
Hồ sơ để được xét miễn, giảm học phí công lập gồm các giấy tờ:
 1. - Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Xin tại phòng kế toán hoặc in tại link này)

- Đơn xin hỗ trợ chi phí học tập  - Chỉ dành cho HS thuộc diện hộ nghèo, diện mồ côi cả cha lẫn mẹ (Xin tại phòng kế toán hoặc in tại link này)
 
 1. Tùy theo đối tượng được miễn, giảm học phí kèm theo các giấy tờ sau:
 
Đối tượng được miễn học phí Hồ sơ cần hoàn thiện
Khoản 1 – Điều 7:
... Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, bệnh binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh,  bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
-Bản sao công chứng thẻ thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như Thương bệnh binh;
-Giấy xác nhận (bản gốc dấu đỏ hoặc bản sao công chứng) là con của thương, bệnh binh, người hưởng chính sách như Thương bệnh binh do Phòng Lao động Thương binh - Xã hội cấp.
Khoản 3 – Điều 7:
HSSV không có nguồn nuôi dưỡng thuộc đối tượng Bảo trợ xã hội quy định tại khoản 1 Điều 5, Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 (HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ).
-Giấy xác nhận có dấu đỏ là HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ do UBND cấp xã cấp hoặc bản sao công chứng Quyết định về việc trợ cấp xã hôi của UBND cấp huyện.
-Khoản 4 – Điều 7:
Học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
-Khoản 3 Điều 2 NQ 04/2019:
HS phổ thông là thành viên hộ gia đình nghèo được công nhận thoát nghèo tối đa không quá 03 năm học sau khi hộ gia đình thoát nghèo.
-Giấy chứng nhận (hoặc sổ) hộ nghèo năm 2019 (hoặc bản sao công chứng)


-Giấy chứng nhận thoát nghèo do ủy ban xã, phường cấp. Thời điểm thoát nghèo tối đa không quá 03 năm tính đến năm 2019.
Khoản 5 – Điều 7:
Học sinh phổ thông là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân.
-Giấy chứng nhận, quyết định công chứng chức vụ của cơ quan có thẩm quyền
-Hộ khẩu công chứng hoặc giấy xác nhận là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân.
Đối tượng được giảm 50% học phí  
Khoản 2a – Điều 8:
HSSV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên
-Bản sao công chứng sổ hộ khẩu gia đình;
-Bản sao công chứng sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của bố/mẹ do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp.
Khoản 2b – Điều 8
Học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
-Giấy chứng nhận (hoặc sổ) hộ cận nghèo năm 2019 (hoặc bản sao công chứng)
 

 2. 
Hồ sơ miễn, giảm học thêm, Tiếng anh tăng cường (K10,11).
 1. Đối tượng hưởng:
Bao gồm cả học sinh thuộc diện chính sách và học sinh không thuộc diện chính sách nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 1. Hồ sơ bao gồm:
 • Đơn xin miễn, giảm học phí học thêmĐơn xin miễn, giảm học phí Tiếng anh tăng cường riêng biệt bằng bản viết tay hoặc đánh máy, trình bày rõ hoàn cảnh khó khăn của gia đình và phải có xác nhận của địa phương nơi cư trú.
c. Giáo viên chủ nhiệm các lớp có trách nhiệm ký và đề xuất mức miễn giảm phù hợp trong đơn của học sinh, để nhà trường lấy đó làm căn cứ để xét duyệt mức miễn giảm hợp lý.

 3. u ý
- Học sinh thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí  được quy định như trên làm hồ sơ xin miễn, giảm học phí  nộp tại phòng kế toán. Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 31/8/2019.
- HS nộp hồ sơ xin miễn, giảm học phí sau thời gian quy định trên Nhà trường sẽ chuyển sang xét từ học kỳ tiếp theo của năm học.
- HS thuộc nhiều diện được xét miễn, giảm học phí thì được hưởng chế độ ưu đãi cao nhất.
- Trong quá trình thực hiện nếu HS có vướng mắc vui lòng liên hệ Phòng kế toán – tầng 2 nhà C để được hướng dẫn và giải đáp cụ thể.
 

Tác giả bài viết: Phòng Kế toán

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết

Những tin cũ hơn

 
13:58 ICT Thứ hai, 26/08/2019

::Thành viên

::Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào?

Đẹp

Bình thường

Không đẹp

Ý kiến khác

::Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 484

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 23649

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 808594