ĐÁP ÁN MÔN ANH KHỐI 11 - KIỂM TRA GIƯA KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG THPT VIỆT NAM – BA LAN      ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2019- 2020
      KHỐI 11                             MÔN: ANH VĂN  
Câu 472 519 629 728 826 958
1 D A C D D A
2 D C C C D C
3 A D B D A B
4 C C B D A A
5 A A A A D B
6 A C D C B A
7 D A B D B D
8 C A D D B D
9 A C A B A A
10 D C A C A A
11 B A D D A A
12 C B D D B B
13 C D D C B B
14 D B A B A A
15 B C B B D D
16 A D D D A A
17 A C B C B B
18 B D C A A A
19 B C B A C C
20 B D C B C C
21 C C A A A A
22 D C D D A A
23 C B D D A A
24 B A D C B B
25 A A C A A D
26 C B A A C C
27 C B A C C A
28 D B C C A D
29 C A A A D B
30 B A C A B A
31 D C A C A C
32 C B C C C C
33 A C C A A A
34 A B C D C A
35 C C D C B A
36 D D B B A C
37 B A A B A D
38 D D C B B B
39 A A C A D A
40 A B D C C B