THI VÒNG 1 THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ BA LAN

THI VÒNG 1 THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ BA LAN
Hôm nay (12/9/2021), hơn 500 bạn học sinh Trường THPT Việt Nam - Ba Lan đã tham gia thi Vòng 1 tuyển sinh chương trình Trại hè Ba Lan do ADAMED SmartUP tổ chức. Bài thi Vòng 1 gồm các kiến thức khoa học về Tự nhiên và Xã hội, trong đó có những câu hỏi về bộ môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học bằng tiếng Anh.
Hôm nay (12/9/2021), hơn 500 bạn học sinh Trường THPT Việt Nam - Ba Lan đã tham gia thi Vòng 1 tuyển sinh chương trình Trại hè Ba Lan do ADAMED SmartUP tổ chức. Bài thi Vòng 1 gồm các kiến thức khoa học về Tự nhiên và Xã hội, trong đó có những câu hỏi về bộ môn Toán học, Vâtl lý, Hóa học, Sinh học bằng tiếng Anh.

200 bạn học sinh có thành tích tốt nhất sẽ tiếp tục tham gia Vòng 2 với nội dung kiểm tra năng lực nghe, nói tiếng Anh bằng hình thức trực tuyến vào ngày 15/9/2021. Ban Tổ chức sẽ chọn 120 bạn học sinh có thành tích tốt nhất để tham gia Khóa học giao tiếp bằng tiếng Anh.
 

Tác giả bài viết: Đoàn Trường