ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN LỊCH SỬ KHỐI 11

TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
    NĂM HỌC 2018 - 2019
    KHỐI: 11  MÔN: LỊCH SỬ
         
TT 169 294 317 458
1 C B A A
2 D D B B
3 D D B D
4 B B D B
5 B C D C
6 D B A A
7 B B B D
8 B B A D
9 D D D A
10 B A D A
11 A C D B
12 A D B C
13 D A D C
14 A D C A
15 B A C C
16 B B B D
17 D C B D
18 A C C A
19 C C D C
20 C C C B
21 A D C B
22 D D A A
23 B D A A
24 D C A B
25 D D C B
26 B C B D
27 A B B D
28 C A D B
29 A A C D
30 C C A A
31 C A D B
32 A A A D
33 A B B C
34 C A C A
35 A C D C
36 C B C C
37 B A A B
38 C A C D
39 C D A C
40 D B B C