ĐÁP ÁN TOÁN 12 - GIỮA KỲ I, 2020 - 2021

Đáp án môn Toán 12 giữa kì 1 năm học 2020-2021

TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
 NĂM HỌC 2020 - 2021
    KHỐI: 12                    MÔN: TOÁN
         
TT 369 582 725 937
1 C C B A
2 C C C A
3 D D D D
4 D B C B
5 B A A C
6 C C B B
7 C D A B
8 D A A A
9 C D D A
10 D B C B
11 C C B B
12 B B A A
13 A D B C
14 A B D D
15 B D D D
16 C C D A
17 D C B D
18 B B C D
19 B B D C
20 A A A B
21 D B B C
22 B D D D
23 D B D D
24 B D B C
25 D C D A
26 A B C A
27 C C C A
28 C A D C
29 B B A D
30 C C A B
31 C A C B
32 D B B C
33 A A D B
34 B D A C
35 D A C B
36 A C A A
37 A B B A
38 B A A A
39 A A C D
40 B A A D
41 D A D D
42 A D C C
43 C C C C
44 C B C B
45 A C C A
46 A D A B
47 A A B C
48 B D B D
49 D D A D
50 C B D D
         
         

Tác giả bài viết: GH-VP