ĐÁP ÁN MÔN THI TỔ HỢP KHTN -KHXH

Thi ngày 15/12/21016

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝNếu hình ảnh bị mờ, Thày Cô và các em học sinh có thể  tải về theo link dự phòng:
https://drive.google.com/file/d/0B_BiwJvIGyNbVUxtWGZWUW5FNmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_BiwJvIGyNbUVhLQlNtT0RrMmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_BiwJvIGyNbYy1Ha0tjNks1OHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_BiwJvIGyNbOW9hLVhSamtlWmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_BiwJvIGyNbdnhzUWR0ZXkwTlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_BiwJvIGyNbckFHcmpnZUFNR1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_BiwJvIGyNbeEUyWDdobzFSbG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_BiwJvIGyNbdWdXZjV0elJxczg/view?usp=sharing
Trân trọng cám ơn!

Tác giả bài viết: Physics Storm