ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN NGỮ VĂN LỚP 10, 11 và 12

Thi sáng ngày 16/12/2016


ĐÁP ÁN MÔN NGỮ VĂN KHỐI 12

ĐÁP ÁN MÔN NGỮ VĂN KHỐI 11

ĐÁP ÁN MÔN NGỮ VĂN KHỐI 10
Nếu ảnh bị mờ, Thầy Cô và các em học sinh có thể tải về theo đường link bên dưới:
https://drive.google.com/file/d/0B_BiwJvIGyNbbXRPNlAxVXBrUFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_BiwJvIGyNbdXdWQXk3Y2N2aFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_BiwJvIGyNbQk1mX2J2TVE3UVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_BiwJvIGyNbS3JLZ2czeE0wYmc/view?usp=sharing
Trân trọng cám ơn!

Tác giả bài viết: Physics Storm