THÔNG TIN TUYỂN SINH

NĂM HỌC 2018-2019, TRƯỜNG THPT VIỆT NAM BA LAN TUYỂN SINH 720 (BẨY TRĂM HAI MƯƠI) HỌC SINH KHỐI 10 CÔNG LẬP. 

Tác giả bài viết: KL