ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN HÓA HỌC KHỐI 11

TRƯỜNG THPT VIỆT NAM- BA LAN      
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II KHỐI 11 - NĂM 2018-2019
    Bài thi KHTN; Môn : Hóa học
         
TT 169 294 317 458
41 C D A D
42 B C C B
43 C B C D
44 B D A D
45 A D B C
46 A B B B
47 C A C B
48 D C B D
49 C A C A
50 D A C B
51 B B B B
52 D D A A
53 A C B B
54 D C B B
55 D D B B
56 B D A B
57 D B B B
58 A B B D
59 B B C A
60 D D A A
61 C B B A
62 B D A D
63 B D A C
64 C C D D
65 C B C A
66 D C C D
67 B C D B
68 D A D D
69 B D B A
70 A D B D
71 A B C B
72 D A D C
73 B A C A
74 D C B D
75 C D B A
76 D D A D
77 D D A A
78 C A C D
79 B C A B
80 C C A C

Tác giả bài viết: KL