BÁO CÁO CÔNG KHAI NGÂN SÁCH DỰ TOÁN 2021, THỰC HIỆN 2020, QUYẾT TOÁN 2019

BÁO CÁO CÔNG KHAI

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021
Xem tại đây

THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020
Xem tại đây

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019
Xem tại đây

Tác giả bài viết: Phòng Tài vụ