Công văn thu nhập chữ ký phản hồi vũ khí hạt nhận

Kính gửi: Công đoàn các đơn vị trực thuộc

Căn cứ công văn số 19/UBHB ngày 17 tháng 03 năm 2015 của Ủy ban Hòa bình Thành phố Hà Nội và công văn số 61/MTTQ-BTT ngày 19 tháng 03 năm 2015 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành Phố về việc đề nghị thu nhập chữ ký phản hồi vũ khí hạt nhận nhân kỷ niệm 70 năm thảm họa hạt nhân Hiroshima và Nagasika và năm diễn ra Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Trong bối cảnh thế giới hiện nay, hiểm họa vũ khí hạt nhân thường xuyên đe dọa nền hòa bình và an ninh của nhân loại. Hội đồng Chống bom nguyên tử và Kinh khí của Nhật Bản đã có sáng kiến thu thập chữ ký của nhân dân thế giới để phản hồi vũ khí hạt nhân, đấu tranh vì hòa bình.

Ý nghĩa của hoạt động này phù hợp với chủ trương của Đảng và nhà nước ta cũng như nguyện vọng chung của nhân dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình. Để đóng góp chung tiếng nói cùng nhân dân thế giới trong phong trào đấu tranh vì hòa bình này.

Thực hiện công văn số 117/LĐLĐ ngày 23/3/2015 của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội về việc thu thập chữ ký phản đối vũ khí hạt nhân. Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội yêu cầu Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức thu thập chữ ký của cán bộ giáo viên, nhân viên và đoàn viên công đoàn (theo mẫu) để hưởng ứng hoạt động và gửi kết quả thu thập chữ ký về Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội – Số 87 Thợ Nhộm – Hoàn Kiếm – Hà Nội trước ngày 10/4/2015 để tổng hợp gửi Liên đoàn Lao động TP Hà Nội.

Tác giả: Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội

Số văn bản: 19/CĐGD

Người ký: Trần Thị Thu Hà

Trích yếu: Công văn thu thập chữ ký phản đối vũ khí hạt nhân

Ngày ban hành: 1/4/2015

Ngày hiệu lực: 31/3/2015

 
 Tải file đính kèm tại đây (doc)

 

Tác giả bài viết: Admin