ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ĐỊA LÝ KHỐI 10

TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
    NĂM HỌC 2018 - 2019
    KHỐI 10   MÔN: Địa lý
         
TT 169 294 317 458
41 C B C D
42 D D A C
43 A B B B
44 B C B D
45 A D D A
46 B C D B
47 C C C D
48 D B A C
49 B B A A
50 C B B B
51 D D A D
52 A D C D
53 C D D C
54 A A B D
55 B B A C
56 B B A C
57 B C C D
58 A A D A
59 C D D A
60 A A C A
61 D C C B
62 D C B B
63 C D D A
64 C A D C
65 D A C B
66 C B A B
67 A C C B
68 D C C A
69 B A B C
70 B B B A
71 D D B B
72 B A C C
73 C A A C
74 A D B B
75 A A A D
76 A C A A
77 D D D A
78 B C D C
79 D B B D
80 C A D D

Tác giả bài viết: KL