ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN GDCD KHỐI 10

TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
    NĂM HỌC 2018 - 2019
    KHỐI 10   MÔN: GDCD
         
TT 169 294 317 458
81 D C A B
82 D A A D
83 C D B A
84 B D B C
85 D A A C
86 B B C D
87 A D B D
88 B B A A
89 A A C B
90 A C B D
91 D A C B
91 A A B C
93 D A D C
94 C D B A
95 A B D A
96 C C A B
97 B C B B
98 C C C D
99 A C D D
100 A C D B
101 C D A A
102 B B D A
103 D C A D
104 B A C D
105 D D C C
106 C D C C
107 B D D D
108 D D C B
109 D A A A
110 B B B B
111 C B D A
112 C C C C
113 B B A A
114 C B A B
115 A A D C
116 B B C D
117 C B D C
118 0 D B C
119 A A B B
120 D C D A

Tác giả bài viết: KL