ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ANH VĂN KHỐI 11

TRƯỜNG THPT VIỆT NAM-BA LAN
 
ĐÁP ÁN ĐỂ KIỂM TRA  HỌC KÌ II MÔN :ANH VĂN- KHỐI:11
NĂM HỌC 2018-2019
 
TT 169 294 317 458 726 839
1 B C D B A D
2 A B B C C C
3 D C A B A D
4 C B C C B C
5 D B B C B A
6 D A A D C B
7 B D C B D B
8 A C A A D A
9 C D B C D B
10 B D B B D B
11 A B C A C D
12 C A A C B D
13 A C D A A C
14 D B D B B B
15 D A A B B C
16 A C C A D A
17 D A A A D A
18 D B B D C B
19 C B D D B C
20 C C A C C A
21 A A A C A C
22 A D A A A A
23 B D B A B D
24 D A D D C B
25 A C C A A B
26 D A C A C A
27 A B B A A D
28 B D B B C B
29 D A D D A A
30 C A B C B B
31 C A B C B C
32 B B A B A B
33 B D D B B A
34 D D C D C B
35 B B D B B D
36 B B B B D D
37 C C C A B A
38 B B B D B C
39 C C C C A B
40 C C C D D C

Tác giả bài viết: KL