LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 (28/9-3/10/2015)

Từ ngày 28/9 - 3/10/2015
- Thứ 2 (28/9/2015): Sáng K11,12 - Tiết 1: GDNG An toàn giao thông (Lớp 11A 2). 
                                 Chiều K10 - Tiết 1: GDNG An toàn giao thông (Lớp 10A 1). 

- Thứ 3 (29/9/2015): Sáng Tiết 5 kiểm tra Toán khối 12
- Thứ 4 (30/9/2015): Sáng tiết 4+5 Khối 11 kiểm tra Văn. Chiều Khối 10 kiểm tra Hóa Tiết 1.
- Thứ 5 (1/10/2015): Sáng tiết 5 Khối 12 kiểm tra Hóa
- Thứ 6 (2/10/2015): Sáng tiết 5 khối 11 kiểm tra Anh văn. Chiều tiết 1 Khối 10 kiểm tra Anh văn
- Thứ 7 (3/10/2015): Chiều tiết 1+2 Khối 10 kiểm tra Văn


Tác giả bài viết: Admin