DANH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ CÔNG LẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019


Danh sách áp dụng từ tháng 01/2019 đến tháng 5/2019 (HK2 năm học 2018-2019). Mọi thắc mắc xin liên hệ đến phòng Kế toán (Tầng 2, nhà C) để được giải đáp.

Tác giả bài viết: Kế toán