QUYẾT ĐỊNH XÉT DUYỆT MIỄN, GIẢM HOC PHÍ, HỌC THÊM HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

-
-
-
-

Danh sách có hiệu lực từ ngày 01/9/2019 đến hết ngày 31/12/2019 (hết HK1). Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Tài vụ, tầng 2 nhà C để được giải đáp.