QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2022

QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2022


Xem tại đây
https://drive.google.com/file/d/14V6dSy1JMO9cHoGcyPmWrQBSxeS_lwDU/view?usp=sharing

Tác giả bài viết: Kế toán