::Danh mục

Trang nhất » Tin Tức

::Tin nổi bật

 • HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỌC THÊM,...

 • Tin hot: HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG XÉT...

 • Hóa đơn học phí công lập năm học 2018-2019

 • ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN HÓA HỌC KHỐI 11

 • ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌCKỲ II MÔN GDCD KHỐI 11

 • ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ĐỊA LÝ KHỐI 11

 • ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN LỊCH SỬ KHỐI 11

 • ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN SINH HỌC KHỐI 11

 • ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 MÔN VẬT LÝ KHỐI 11

 • ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ANH VĂN KHỐI 11

 • ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN SINH HỌC KHỐI 10

 • ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN HÓA HỌC KHỐI 10

 • ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ KHỐI 10

 • ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN GDCD KHỐI 10

 • ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ĐỊA LÝ KHỐI 10

 • ĐÁP ÁN KIẺM TRA HỌC KỲ II MÔN LỊCH SỬ KHỐI 10

 • TRƯỜNG THPT VIỆT NAM- BA LAN, ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY

 • ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 MÔN TIẾNG ANH KHỐI 10

 • Đáp án kiểm tra giữa học kỳ II môn Công dân năm học...

 • Đáp án kiểm tra giữa học kỳ II môn Địa 11 năm học...

 • Đáp án kiểm tra giữa học kỳ II môn Sử 11 năm học...

 • Đáp án kiểm tra giữa học kỳ II môn Sinh khối 11 năm học...

 • Đáp án kiểm tra giữa học kỳ II môn toán 10 năm học...

 • Đáp án kiểm tra giữa học kỳ II môn Hóa 11 năm học...

 • Đáp án kiểm tra giữa học kỳ II môn Lý 11 năm học...

 • Đáp án kiểm tra giữa học kỳ II môn Văn khối 11 năm học...

 • Đáp án kiểm tra giữa học kỳ II môn Văn khối 11 năm học...

 • Đáp án kiểm tra giữa học kỳ II môn Văn khối 12 năm học...

 • Đáp án kiểm tra giữa học kỳ II môn Văn khối 12 năm học...

 • Đáp án kiểm tra giữa học kỳ II môn Tiếng anh khối 12...

 • Đáp án kiểm tra giữa học kỳ II môn toán 12 năm học...

 • Đáp án kiểm tra giữa học kỳ II môn toán 11-2018-2019

 • Hóa đơn học phí công lập Tháng 9 năm học 2018-2019

 • DANH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ CÔNG LẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC...

 • Công khai tình hình sử dụng tài sản năm 2018

 • HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG CÔN SƠN NĂM HỌC 2018 – 2019

 • CHƯƠNG TRÌNH TẶNG QUÀ CỦA TRƯỜNG THPT VIỆT NAM – BA LAN...

 • Đáp án bài kiểm tra học kỳ I môn Công dân 10 năm học...

 • Đáp án bài kiểm tra học kỳ I môn Địa 10 năm học 2018-...

 • Đáp án bài kiểm tra học kỳ I môn sử 10 năm học 2018-...

 • Đáp án bài kiểm tra học kỳ I môn Sinh 10 năm học 2018-...

 • Đáp án bài kiểm tra học kỳ I môn Hóa10 năm học 2018-...

 • Đáp án bài kiểm tra học kỳ I môn Lý 10 năm học 2018-...

 • Đáp án bài kiểm tra học kỳ I môn Anh 11 năm học 2018-...

 • Đáp án bài kiểm tra học kỳ I môn Công dân 12 năm học...

 • Đáp án bài kiểm tra học kỳ I môn Địa 12 năm học 2018-...

 • Đáp án bài kiểm tra học kỳ I môn Sử 12 năm học 2018-...

 • Đáp án bài kiểm tra học kỳ I môn Sinh 12 năm học 2018-...

 • Đáp án bài kiểm tra học kỳ I môn hóa 12 năm học 2018-...

 • Đáp án bài kiểm tra học kỳ I môn lý 12 năm học 2018-...

Tin hot: HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN ĐH, CĐSP, TCSP NĂM 2019

Thứ sáu - 19/07/2019 15:46
Tin hot: HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN ĐH, CĐSP, TCSP NĂM 2019

Tin hot: HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN ĐH, CĐSP, TCSP NĂM 2019

Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT dành cho thí sinh năm 2019
Học sinh điều chỉnh, thay thế nguyện vọng xét tuyển ĐH, CĐSP, TCSP trực tuyến đọc kĩ Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT dành cho thí sinh năm 2019 theo đường link sau:
/uploads/news/2019_07/1.1-hdsd-dcnvdkxt-thi-sinh-2019.pdf


Nếu học sinh nào có nhu cầu thêm nguyện vọng xét tuyển ĐH, CĐSP, TCSP thì sáng thứ hai ngày 22/07/2019 từ 8h đến 11h đến trường THPT Việt Nam Ba Lan gặp cô Kiều Thị Kim Liên điện thoại: 0977127300
Mẫu phiếu thêm nguyện vọng: 


PHIẾU ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP  (gồm 2 mẫu phiếu)
 (Kèm theo công văn số:796/BGDĐT-GDĐH ngày 06/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 

SỞ GDĐT…….….......................         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỐ PHIẾU:
:
PHIẾU SỐ 1
(Nơi tiếp nhận lưu)
MÃ SỞ:                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
 

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG
 ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP 
 
 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

        .................................................................... ...... ........... ..Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)
2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh                       
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)               ngày        tháng     năm
3. Số CMND/Căn cước CD (hồ sơ đăng ký dự thi)

4. Số báo danh (trong Kỳ thi THPT Quốc gia)
5. Số điện thoại (hồ sơ đăng ký dự thi)……………………………..……..
6. Địa chỉ Email: …………………………..…….
B. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP
7. Đề nghị điều chỉnh
chế độ ưu tiên:
Khu vực ưu tiên  tuyển sinh:   Đối tượng ưu tiên
 tuyển sinh:
 
8. Nội dung các nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển sau điều chỉnh (Thí sinh phải ghi đầy đủ thông tin về NV đăng ký xét tuyển sau khi đã điều chỉnh vào bảng từ cột (1) đến cột (5))
 
Thứ tự  NV ưu tiên
(1)
 
Mã trường (chữ in hoa)
(2)
Mã ngành/Nhóm ngành
(3)
Tên ngành
/Nhóm ngành
(4)
Mã tổ hợp môn  xét tuyển
(5)
Nội dung thay đổi
(6)
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
         
         
 

 
Tổng số nguyện vọng:
 
 

         

..........., ngày ..... tháng  7 năm 2019
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
 (ký, ghi rõ họ tên)
 
SỞ GDĐT…….….......................         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU SỐ 2
(Thí sinh lưu)
MÃ SỞ:                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   
SỐ PHIẾU:
:
 
 
 
 

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG
 ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP   
 
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

        ............................................................................ ........... ..Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)
2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh                        
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)               ngày        tháng     năm
3. Số CMND/Căn cước CD (hồ sơ đăng ký dự thi)

4. Số báo danh (trong Kỳ thi THPT Quốc gia)
5. Số điện thoại (hồ sơ đăng ký dự thi)……………………………..……..
6. Địa chỉ Email: …………………………..…….
B. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP
7. Đề nghị điều chỉnh
chế độ ưu tiên:
Khu vực ưu tiên  tuyển sinh:   Đối tượng ưu tiên
 tuyển sinh:
 
8. Nội dung các nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển sau điều chỉnh (Thí sinh phải ghi đầy đủ thông tin về NV đăng ký xét tuyển sau khi đã điều chỉnh vào bảng từ cột (1) đến cột (5))
 
Thứ tự  NV ưu tiên
(1)
Mã trường (chữ in hoa)
(2)
Mã ngành/Nhóm ngành
(3)
Tên ngành/Nhóm ngành
(4)
Mã tổ hợp môn xét tuyển
(5)
Nội dung thay đổi
(6)
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
         
….          
….          
 
 

 
Tổng số nguyện vọng:
 
   
 
NƠI NHẬN PHIẾU
  (Đại diện ký, ghi rõ họ tên)
..........., ngày ..... tháng 7 năm 2019
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
  (ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN VÀO PHIẾU ĐIỀU CHỈNH
NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP
 1. Thông tin điều chỉnh ĐKXT được khai trên 02 phiếu (Phiếu số 1 Nơi tiếp nhận lưu, Phiếu số 2 Thí sinh lưu).
 2. Phần THÔNG TIN CÁ NHÂN: Cần ghi chính xác và thống nhất với thông tin trong Phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp.
      3.  Mục "Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên": Nếu thí sinh có sửa “Khu vực ưu tiên tuyển sinh“ hoặc “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh" thì đánh dấu X vào ô tương ứng (trong mục "Khu vực ưu tiên tuyển sinh" điền một trong các mã KV1, KV2-NT, KV2 hoặc KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của thí sinh được hưởng; trong mục "Đối tượng ưu tiên tuyển sinh" điền một trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của thí sinh được hưởng. Nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì để trống).
4. Bảng "Nội dung các nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển sau điều chỉnh":
             Bước1: Thí sinh ghi đầy đủ thông tin về NV đăng ký xét tuyển sau khi đã điều chỉnh vào bảng mới từ cột (1) đến cột (5);
              Bước 2: So sánh bảng mới với bảng cũ (đã đăng ký khi làm thủ tục dự thi) để ghi "Nội dung thay đổi " vào cột (6) như sau:
- Nếu không thay đổi thứ tự  NV ưu tiên và các nội dung đã đăng ký thì thí sinh ghi số 0 tại cột (6) cùng hàng;
- Nếu chỉ thay đổi thứ tự  NV ưu tiên và giữ nguyên các nội dung khác đã đăng ký thì thí sinh ghi số thứ tự NV ưu tiên cũ tại cột (6) cùng hàng;
- Những thay đổi khác thì ghi tại cột 6 cùng hàng.
  Ví dụ:
          Bảng danh sách nguyện vọng cũ đã đăng ký khi làm thủ tục dự thi (bảng cũ)
  
Thứ tự
NV ưu tiên
Mã trường
(chữ in hoa)
Mã ngành/
Nhóm ngành
Tên ngành/Nhóm ngành Mã tổ hợp môn xét tuyển
1 BVH 7480201 Công nghệ thông tin A00
2 QHI CN1 Công nghệ thông tin A00
3 BKA IT E6 Công nghệ thông tin Việt Nhật A00
4 VHD 7480201 Công nghệ thông tin A00
……        
 
           Bảng nội dung điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (bảng mới)
 
Thứ tự NV
ưu tiên
(1)
Mã trường
(chữ in hoa)
(2)
Mã ngành/
Nhóm ngành
(3)
Tên ngành/Nhóm ngành
(4)
Mã tổ hợp môn xét tuyển
(5)
Nội dung thay đổi
(6)
1 QHI CN1 Công nghệ thông tin A00 2
2 BKA ME1 Kỹ thuật cơ điện tử A01
3 DCN 7480201 Công nghệ thông tin A00
4 VHD 7480201 Công nghệ thông tin A00 0
……          
Trong ví dụ trên:
 • Nguyện vọng 1 của bảng mới trùng với nguyện vọng 2 của bảng cũ:  Điền số 2 (số thứ tự NV ưu tiên cũ) vào cột 6, hàng 1;
 • Nguyện vọng 2 của bảng mới thay đổi so với bảng cũ: Điền vào cột 6, hàng 2;
-    Nguyện vọng 4 của bảng mới không thay đổi so với bảng cũ: Điền số 0 vào cột 6, hàng 4.

Chú ý: Mẫu phiếu nhà trường sẽ cung cấp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết

Những tin cũ hơn

 
14:15 ICT Thứ hai, 26/08/2019

::Thành viên

::Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào?

Đẹp

Bình thường

Không đẹp

Ý kiến khác

::Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 508

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 23673

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 808618